top of page

Teze de doctor susținute în baza materialelor proiectului:

  • Teză de doctor în studiul artelor și culturologie Repertoriul folcloric pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova. Autor: cercetătorul lector universitar AMTAP, membru al proiectului, Nicolae Slabari. Data susținerii: iunie 2016. Conducător științific: Svetlana Badrajan., dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

  • Teză de doctor în studiul artelor și culturologie Creația corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradițiilor muzicale ortodoxe. Autor: cercetătoarea lector AMTAP, membru al proiectului, Hristina Barbanoi. Data susținerii: octombrie 2016. Conducător științific: Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.​

  • Teză de doctor în studiul artelor și culturologie Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga între tradiție și inovație. Autor: cercetătoarea lector AMTAP, membru al proiectului, Natalia Chiciuc. Data susținerii: noiembrie 2019. Conducător științific: Victoria Melnic, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.​

  • Teză de doctor Valorificarea componistică a poeziei contemporane romănești. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (Creație). Autor: lector superior AMTAP, Pavel Gamurari. Data susținerii: mai 2021. Conducător științific: Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

bottom of page