Teze de doctor susținute în baza materialelor proiectului