top of page
Press room (informatii, anunțuri, press releases)
 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

MD 2014, Chişinău, str. A. Mateevici, 87
Tel: 022-24-02-13, 022-23-87-01
Fax: 022-23-82-14, 022-24-02-13

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

22–23 februarie 2022, ora 10.00 
AMTAP, Mateevici 87, Sala Mare

 

INVITAȚIE


Conferința este organizată în cadrul proiectului științific instituțional al AMTAP Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova.

Lucrările Conferinţei vor fi desfăşurate în două secţiuni: 
    
Muzicologie,
    Etnomuzicologie.

 

Tematica prelegerilor şi comunicărilor ştiinţifice cuprinde un spectru larg al problemelor vizate:
    Problemele actuale ale componisticii naționale și universale contemporane;
    Muzica tradițională;
    Tezaurul folcloric și muzica academică;
    Creaţii muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în practica concertistică;
    Asigurarea metodico-ştiinţifică a procesului didactic î
n domeniu; 
    Suportul bibliografic al cercetărilor ştiinţifice în domeniu;
   Studierea  moștenirii  științifice  a  muzicologilor  și  etnomuzicologilor  din  Republica Moldova.

 

Formele de participare şi regulamentul: directă, indirectă (autorii vor prezenta materialele pentru publicare) și participarea online.
    
Lecţii plenare (15 min. + 5 min. întrebări).
    Prelegeri (până la 10 min.).
    Comunicări de informare (până la 5 min.).
    Participare
 în dezbateri (până la 5 min.).

 

Condiţiie de participare:
  Până pe data de 31 decembrie 2021, se va trimite în format electronic confirmarea participării la Conferinţă.
  Până pe data de 31 decembrie 2021, se vor trimite în format electronic tezele (în lb. originalului) și cuvintele-cheie (5–10 cuvinte în lb. originalului) — în volum de 1 pagină (caracter 12, interval 1,5). Până la data evenimentului este planificată o ediţie ştiinţifică în formatul broşurii cu tezele participanților, c
are se consideră publicaţie ştiinţifică.
  Termen-limită pentru prezentarea articolelor în format electronic: 1 ianuarie  2022 — în volum de 5–7 pagini (caracter 12, interval 1,5).

Adresa electronică pentru propuneri şi transmitere a materialelor ştiinţifice: ProiectAMTAP@mail.ru

 

bottom of page