top of page

Plan de activitate și activități realizate

 

Nr. etapei: 1

Termenul de realizare:  01.09.2021–31.10.2021.

 

Activitățile de realizare a proiectului în anul curent:

 1. Procurarea mijloacelor tehnice necesare pentru digitizarea materialelor muzicale de muzică academică.

 2. Identificarea priorităților de selectare și cercetare a creațiilor muzicale academice și elaborarea algoritmului de identificare a celor mai reprezentative lucrări.

 3. Identificarea priorităților de selectare și cercetare a surselor muzicale tradiționale și elaborarea algoritmului de identificare a celor mai reprezentative lucrări.

 4. Selectarea metodelor, tehnologiilor și a mijloacelor tehnice pentru crearea copiilor electronice.

 5. Studierea experienței digitalizării fondurilor de arhivă, de bibliotecă, a standardelor de digitalizare și a ghidurilor pentru parametri tehnici.

 6. Identificarea arhivelor în care se află unele partituri vizate.

 7. Solicitarea permisiunii pentru accesul la arhivele ce dispun de partiturile necesare.

 8. Selectarea documentelor pentru digitizare.

 9. Elaborarea site-ului proiectului.

 10. Organizarea mesei rotunde.

 

Rezultatele preconizate:

 • Vor fi abordate conform criteriilor de inventariere, documentare, sistematizare, pașaportizare lucrările academice și materialele sonore.

 • Va fi elaborat sistem de metadate.

 • Va fi elaborată metodologia de digitizare a materialelor muzicale de muzică academică și tradițională.

 • Va fi elaborat site-ul proiectului.

 • Va fi organizată masa rotundă pentru cadrele științifico-didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți de la instituțiile muzicale de profil, interpreți de muzică academică și folclor, reprezentați mass-media etc. și prezentarea materialelor de  arhivă. Estimativ 20–25 participanți.  Locul: AMTAP.

Nr. etapei: 2

Termenul de realizare: 01.11.2021–31.12.2021.

Activitățile de realizare a proiectului în anul curent:

 1. Preluarea manuscriselor și transportarea lor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru digitizare.

 2. Digitizarea manuscriselor — crearea copiilor electronice.

 3. Prelucrarea grafică a copiilor electronice.

 4. Controlul calității copiilor electronice.

 5. Înregistrarea copiilor electronice pe suport informațional extern și marcarea acestora.

 6. Reîntoarcerea documentelor originale spre păstrarea în arhive.

 7. Prelucrarea fişierelor audio din Arhiva de folclor AMTAP, verificarea  si reformatarea fiecărui fişier al surselor muzicale folclorice din Arhiva de folclor AMTAP.

 8. Catalogarea surselor folclorice.

 9. Pașaportizarea creațiilor academice.

 10. Elaborarea metadatelor lucrărilor muzicale academice.

 11. Pașaportizarea creațiilor de muzică tradițională.

 12. Elaborarea metadatelor surselor muzicale folclorice.

 13. Traducerea metadatelor în română și rusă.

 14. Efectuarea cercetărilor științifice în calitate de conducători științifici ai tezelor de  doctor, master, licență, tezelor de curs cu teme legate de cercetările efectuate în cadrul proiectului.

 15. Participarea la diferite manifestări de promovare a creațiilor compozitorilor din Republica Moldova și a folclorului muzical; pregătirea studenților și elevilor pentru participare la concursuri, festivaluri de promovare a creațiilor compozitorilor din RM și a folclorului muzical.

 16. Organizarea mesei rotunde. Discutarea problemelor în domeniu în cadrul mesei rotunde, etc.

Rezultatele preconizate:

 • Va fi digitizată prima tranșa a materialului sonor și a lucrărilor academice (300 de creații folclorice (unități sonore) și 15 lucrări academice digitizate).

 • Va fi introdusă în sistemul de metadate prima tranșa a materialului sonor și a lucrărilor academice (300 de creații folclorice (unități sonore) și 15 lucrări academice introduse în sistemul de metadate).

 • Va fi organizată masa rotundă pentru cadrele științifico-didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți de la instituțiile muzicale de profil, interpreți de muzică academică și folclor, reprezentați mass-media etc. și prezentarea materialelor de  arhivă. Estimativ 20–25 participanți.  Locul: AMTAP.

bottom of page