top of page

Echipa proiectului:

1. Director de proiect:  Larisa BALABAN, doctor în studiul artelor și culturologie, conferenţiar universitar;
2. Vice-director de proiect:  Diana BUNEA, doctor în studiul artelor și culturologie, conferenţiar universitar,

    șef secției Artă muzicală;
3. Irina CIOBANU-SUHOMLIN, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
4. Svetlana BADRAJAN, doctor în studiul artelor și culturologie, profesor universitar, director al Școlii

    doctorale;

5. Natalia CHICIUC, doctor în studiul artelor și culturologie, lector universitar;
5. Andrei DRUȚĂ, doctorand, lector universitar.

352309a8-43a8-414f-8dd0-eb666491df09.jpg

Larisa BALABAN,
dr., conf. univ.,
director de proiect

69317816_1188010178056673_1322233590771089408_n.jpg

Diana BUNEA, 
dr., conf. univ.,
vice-director de proiect,
șef secției Artă muzicală

Opera Снимок_2021-08-25_131347_ok.ru.png

Irina CIOBANU-SUHOMLIN, dr., prof. univ.

Svetlana Badrajan.jpg

Svetlana BADRAJAN,
dr., prof. univ.,
director Școlii doctorale

2_3.jpg

Natalia CHICIUC,
dr., lect. univ.

123793962_10222198997056776_4749607556382860141_n.jpg

Andrei DRUȚĂ,
drd., lect. univ.

bottom of page