top of page

Colaborări științifice internaționale/naționale

Pe parcursul anilor 2015–2019 membrii echipei proiectului au reușit să stabilească relații de colaborare cu mai multe structuri şi instituții din țară şi de peste hotare — instituții de învățământ, entități academice, organizații concertistice, arhive, biblioteci din ţară şi de peste hotare, în baza cărora s-au întrunit foruri științifice naționale şi internaționale. Printre acestea putem numi instituții din:

- Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău; Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, Chișinău; Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți; Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău; Universitatea T.G. Șevcenko din Tiraspol; Universitatea de Stat G. Țamblac din Taraclia; Institutul de Arte din Tiraspol; Colegiul de Muzică Șt. Neaga, Chișinău; Colegiul de Muzică și Pedagogie, Bălți; Teatrul Național de Operă şi Balet Maria Bieşu, Chișinău; Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, Chișinău; Sala cu Orgă din Chișinău; Arhiva Națională, Chișinău; muzee din Chișinău; Uniunea Muzicienilor din Moldova, Chișinău; Uniunea compozitorilor si muzicologilor din Moldova, Chișinău ș.a.;

- România: Universitatea Națională de Arte G. Enescu din Iași; Universitatea Națională de Muzică, București; Universitatea de Vest, Timișoara; Universitatea Spiru Haret, București; Universitatea Transilvania, Facultatea de Muzică, Brașov; Colegiul Național de Artă O. Băncilă, Iași; Opera Națională din Timișoara; Centrul cultural Bucovina, Suceava; Centrul Cultural Casa Artelor, București; Muzeul Național George Enescu, București; Liceul de Arte George Georgescu, Tulcea; Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, Târgu-Jiu, județul Gorj; Școala gimnazială Vaskertes Gheorgheni, județul Harghita; Școala Grecească Athena, București;

- Ucraina: Academia Națională de Muzică P. Ceaikovski, Kiev; Școala de Arte, Reni, Odesa;

- Federația  Rusă: Conservatorul de  Stat din Moscova P.I. Ceaikovski, Moscova; Conservatorul de Stat N. Rimski-Korsakov din Sankt-Petersburg; Universitatea de Stat de Cultură și Artă, Kemerovo; Academia de Arte Corale V. Popov, Moscova;

- Europa:  Conservatorul  Faethon,  Alexandroupolis,  Grecia;  Conservatorului  KOPSA  din Komotini, Grecia; Conservatorul M. Sykaki, Komotini, Grecia; Şcoala de Muzică Ihohroma, Alexandroupolis, Grecia; School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas, Grecia; Filarmonica at Souli, Alexandroupolis, Grecia; Universitatea Inonu/İnönü, Turcia; Conservatorul de Stat, Malatya, Turcia; Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, Israel; Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans, Paris, Franța; Université de Lyon, Franța; Université de Paris, Franța; Université de Nantes, Franța; Conservatorul Mozarteum, Salzburg, Austria; Universitatea de Muzică și Arte din Viena, Austria; Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans, Paris, Franța; Academia de Muzică F. Liszt, Budapesta, Ungaria; Teatrul de Operă si Balet din Oslo, Norvegia; Teatrul din Bremen, Germania;

- SUA și America: University of Wyoming, Department of Music, SUA; University of Minnesota, SUA; Peabody Institute, SUA; Johns Hopkins University, Baltimore, SUA; Levine Music and Adventist University, Washington, SUA; Școala centrală de muzică de pe lângă Children's Creative & Performing Arts Academy, San Diego, California, SUA; Colegiul muzical din Edmonton, Canada.
În cadrul acestor colaborări științifice au fost publicate numeroase articole în diferite reviste naţionale şi internaţionale, au fost organizate mai multe manifestări științifice. În a. 2015–2019 au fost publicate 241 articole ştiinţifice (38 articole în reviste editate în străinătate, 49 articole din reviste naționale (categoria C), 12 articole în culegeri naționale, 7 articole de popularizare a științei, 94 rapoarte publicate/teze ale comunicărilor la conferinţele internaționale, în format electronic au fost publicate 41 articole) ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului (semnate de membrii proiectului). În cadrul proiectului au fost organizate 5 Conferințe Științifice Internaționale și Simpozion ştiinţific cu participare internaţională. Membrii echipei proiectului au organizat un șir de manifestări științifice și poeste hotare. L. Balaban a participat ca Membru al Comitetului științifico-organizatoric la Conferința Științifică Internațională Excellence through the art, editia I (România, București, Universitatea Spiru Haret), care a avut loc pe data de 9 octombrie 2017; editia a II-a (România, București, Universitatea Spiru Haret), care a avut loc pe data de 22 noiembrie 2018 ș.a. Membrii echipei proiectului au participat la conferinţe ştiinţifice internaţionale (cu 125 comunicări), conferinţe ştiinţifice cu participare internațională (cu 12 comunicări) şi la conferinţe ştiinţifice cu statut naţional (28 comunicări), în total — 165 comunicări.
În cadrul acestor colaborări științifice au fost editate mai multe culegeri de articole. Au fost editate 5 volume cu tezele comunicărilor la Conferința Internațională Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor muzical și creație componistică) în contemporaneitate, 1 volum cu tezele comunicărilor la Simpozion ştiinţific cu participare internaţională, 5 volume de articole științifice Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică (culegeri de teze și de articole editate în baza materialelor conferințelor organizate în cadrul proiectului). În cadrul colaborării cu enități internaționale au apărut și alte volume de articole științifice, editate în RM și în străinătate. Membrii echipei proiectului (V. Melnic, L. Balaban) — membrii al colegiilor de redacție revistelor editate în România (REVART, ARTES și Revista Annals of Spiru Haret University, Music Series). 
Membrii echipei proiectului au luat parte la diferite emisiuni și manifestări de promovare a creațiilor compozitorilor din Republica Moldova și a folclorului muzical (ca interpreți/ca membrii juriului/ca președinte juriului); au pregătit studenți și elevi pentru participare la concursuri, festivaluri de promovare a creațiilor compozitorilor din RM și a folclorului muzical. 

bottom of page