MUZICA ACADEMICĂ  
BIBLIOTECI ȘI ARHIVE

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice