top of page

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

MD 2014, Chişinău, str. A. Mateevici, 87
Tel: 022-24-02-13, 022-23-87-01
Fax: 022-23-82-14, 022-24-02-13

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

22–23 februarie 2022, ora 10.00 
AMTAP, Mateevici 87, Sala Mare

 

INVITAȚIE


Conferința este organizată în cadrul proiectului științific instituțional al AMTAP Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova.

Lucrările Conferinţei vor fi desfăşurate în două secţiuni: 
   
Muzicologie,
    Etnomuzicologie.

 

Tematica prelegerilor şi comunicărilor ştiinţifice cuprinde un spectru larg al problemelor vizate:
   Probleme  actuale  ale  componisticii  naționale  și universale contemporane;
    Muzica tradițională;
    Tezaurul folcloric și muzica academică;
   Creaţii    muzicale    ale    compozitorilor    din   Republica Moldova în practica concertistică;
   Asigurarea   metodico-ştiinţifică    a    procesului   didactic din domeniu; 
   Suportul   bibliografic   al  cercetărilor   ştiinţifice   din domeniu;
  Studierea moștenirii științifice a muzicologilor și etnomuzicologilor din Republica Moldova.

 

Formele de participare şi regulamentul: directă, indirectă (autorii vor prezenta materialele pentru publicare) și participarea online.
    
Lecţii plenare (15 min. + 5 min. întrebări).
    Prelegeri (până la 10 min.).
    Comunicări de informare (până la 5 min.).
    Participarea în dezbateri (până la 5 min.).

 

Condiţiie de participare:
   Până   pe  data  de  31 decembrie 2021,  se  va  trimite  în format electronic confirmarea participării la Conferinţă.
   Până   pe  data  de  31  decembrie  2021, se vor trimite în format electronic tezele (în lb. originalului) și cuvintele-cheie (5–10 cuvinte în lb. originalului) — în volum de 1 pagină (caracter 12, interval 1,5). Până la data evenimentului este planificată o ediţie ştiinţifică în formatul broşurii cu tezele participanților, ce se consideră o publicaţie ştiinţifică.
   Termen-limită  pentru  prezentarea  articolelor   în  format electronic: 1 ianuarie  2022 — în volum de 5–7 pagini (caracter 12, interval 1,5).

Adresa electronică pentru propuneri şi transmitere a materialelor ştiinţifice: ProiectAMTAP@mail.ru
 

 
 

bottom of page